EU PROJECTS

Home / EU Projects

EU SUPPORT VILPAK

UAB „Grafija“ įgyvendiną projektą, kurio dėka bus įsidiegtos technologinės ekoinovacijos, siekiant mažinti neigiamą poveikį aplinkai, taupyti gamtos išteklius.

UAB „Grafija“ yra viena iš komercinės spaudos gamybos lyderių Lietuvoje, siūlanti itin patrauklią kainą, aukštą kokybę ir vieną plačiausių gaminių spektrų. Bendrovė įgyvendiną projektą, kurio dėka bus įsidiegtos technologinės ekoinovacijos, siekiant mažinti neigiamą poveikį aplinkai, taupyti gamtos išteklius.

Projekto metu bus įsigyta nauja moderni įranga, skirta atnaujintiems produktams gaminti, siekiant mažinti neigiamą poveikį aplinkai, tausoti gamtos išteklius bei žaliavas. Atnaujinti produktai pasižymės ekologinio projektavimo savybėmis - mažės kenksmingų medžiagų kiekis, produktą bus galima perdirbti suėjus jo galiojimo terminui.

Projekto metu sukurta inovatyvi, pažangi ir draugiška aplinkai pakuočių gamybos infrastruktūra tiesiogiai prisidės prie 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonės Nr. 03.3.2-LVPA-K-837 „ECO-INOVACIJOS LT+“ tikslų įgyvendinimo.

Projektui skiriamas Europos regioninės plėtros fondo finansavimas iki 139 849,50 Eur.

 

EU SUPPORT VILPAK

UAB „Grafija“ įgyvendina projektą „Saulės elektrinės įrengimas UAB „Grafija“ gamybinėje įmonėje“. Įmonė gamina komercinę spaudą bei saugias, patrauklias ir ekologiškas kartotines pakuotes – alternatyvą plastikui, teršiančiam aplinką.

UAB „Grafija“ nuolat investuoja į spaustuvės techninę bazę ir skiria daug dėmesio aplinkosaugos sistemų palaikymui, gamybos procesų valdymo gerinimui. Planuojamas sekantis strateginis žingsnis, siekiant bendrovės veiklos modernizavimo ir optimizavimo - mažinti energetines sąnaudas. Tam tikslui numatoma statyti 300 kW galios saulės elektrinę, kurios gaminama elektros energija bus naudojama gamybinėms reikmėms aprūpinti.

Įgyvendinusi projektą, UAB „Grafija“ taps ne tik technologiškai moderni, bet ir aplinkosaugos atžvilgiu draugiška įmonė. UAB „Grafija“ elektros energijos sąnaudos 2019 m. sudarė daugiau nei 1300 MWh. Įrengus naują 300kW galios saulės elektrinę per metus bus pagaminama 280MWh elektros energijos per metus.

Projekto pavadinimas: „Saulės elektrinės įrengimas UAB „Grafija“ gamybinėje įmonėje“

Projekto vykdytojas UAB „Grafija“

Bendra projekto vertė: 240738,28 EUR.

Iš Europos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skiriama: 111519,14 EUR.

Projekto vykdymo pradžia: 2020-11-17
Projekto vykdymo pabaiga: 2021-12-31